Pravidlá predajnej akcie Electrolux

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Electrolux (ďalej len „predajnej akcie"). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

  1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Electrolux s.r.o., so sídlom Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, IČO: 52 542 319, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 139430/B (ďalej len „usporiadateľ“).

  1. Termín a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha v termíne od 01. 05. 2023 00:00 hod. do 30. 06. 2023 23:59 hod. (ďalej len „doba konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“).

  1. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická nepodnikajúca osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej akcie“).

  1. Produkty zaradené do predajnej akcie a výška bonusu:

Zákazník, ktorý zakúpi niektorý z nižšie uvedených produktov značky Electrolux a ktorý splní všetky ostatné podmienky akcie, získa nasledujúci bonus:

Cashback v hodnote 40 eur platí pre modely zaradené do akcie:

Chladničky kombinované s mrazničkou: LNT3LF14S, KNT2LF18S, LNT2LF18S, LNT3LF18S

Umývačky riadu: EEG47300L, EEG62310L, EEG62300L, EES47320L, KESC7300L, EES47300IX

Sporáky: LKK560000W, LKK560203W, LKK560000X, LKK560208X, LKK564201X, LKK660200W, LKR664100W

Varné panely: CIR60430, LIR60430, CIR60433, LIR60433, LIR60433B, LIL61434C, LIV63431BK, CIR60430CB

Odsávače pár: EFF60560OX, LFG516X, LFT766X, EFF90560OX, LFT769X, LFV436K, LFG616X

Vstavané rúry: EOD5C70X

Cashback v hodnote 60 eur platí pre modely zaradené do akcie:

Vstavané rúry: EOD3H50TX, EOD3H70X, KOD3H70X, KODGH70TX, EOD3C50TX, EOD5H70X, KODEH70X, KODGC70TX, EOD5C71X, KODEC75X, EOD5C71Z, EOD6C77X, EOD6C77Z, EOD6P77X, KODDP77X, KODEC75X2, KODDP77H, EOD6C77H, KODDP77WX

Varné panely: EIT60443X, EIT61443B, EIS6134, EIS62443, EIV634, CIV634, KIV634I, KIS62443, EIS62449, EIS8134, EIS824, EIV84550

Chladničky kombinované s mrazničkou: LNT3FF18S, ENT6TF18S, LNC7ME32W3, LNC7ME32X3

Umývačky riadu: EEM63310L, EEG48300L, EES47310IX, EES48400L, EEM48320L, EES48401L, EEM48300IX

Odsávače pár: LFG716R, LFG716W, LFG716X, LFG719X, LFV416K, LFV439K, LFV419K, LFV616K, LFV619K, LFV619R

Sporáky: LKK664200X, LKR564200K, LKR564200W, LKR664100X, LKR564200X, LKI564202W, LKI564201X, LKI564200X, LKI564201K

Práčky spredu plnené: EW7F248ABC, EW7F348AWC, EW7F348ASC, EW6FN348WC

Práčky zhora plnené: EW7TN3272C, EW7TN3372C, EW7TN23372C, EW7TN13372C, EW8TN3562C

Sušičky: EW8H258SC, EW8H458BC

Cashback v hodnote 80 eur platí pre modely zaradené do akcie:

Varné panely: EIP6446, EIS82449, EIV835, EIV654, KIV84550I, EIS6448, EIV854

Chladničky kombinované s mrazničkou: LNT4FE18S, LNS8FF19S, LNT7TF18S, ENT6TE18S, LNT7TF18S, LND5FE18S, LNT7ME36X3

Umývačky riadu: KESC8401L, EEM48321L, EEM43300IX, EEG67415L, EEQ67410W, EEM69310L, KEMB9310L, EEG67410L, EEG67410W, EEM69410L, EEG69405L, EEM69410W, EEM69300IX, EEM68510W, EEZ69410L, EEG68520W, EEM88510W, KEZA9315L, KEZA9310W, EEM63301L, KEMB3301L

Odsávače pár: KFTB19X, KFVB19K

Vstavané rúry: EOC6H71X, EOC6H76X, KOCDH76X, EOC6P77H, EOB6220AOR, LOC8H31X

Práčky spredu plnené: EW9F149SC, EW8F348WC

Práčky kombinované so sušičkou: EW7WO349SC, EW8WN261B, EW7WO448WC, EW9WN249W

Sušičky: EW9H188SCC, EW8H358SC

Cashback v hodnote 120 eur platí pre modely zaradené do akcie:

Varné panely: EIP8146, EIV8457, EIS84486, EIV9467, EIS7548, EIS8648, KCC83443, KCC84453CK, KCC85450

Chladničky kombinované s mrazničkou: LNT7TE18S3, KNT4FD18S, ENT8TE18S3, ENS6TE19S, LNG7ME18S, ENC8ME18R, ENS8TE19S, ECB7TE70S, KNG7TE75S, LNT6MC36U1

Umývačky riadu: EEC67310L, EEC87315L, KECA7305L, EEZ69410W

Odsávače pár: KFIB19X

Vstavané rúry: EOC8P39X, KOCBP39X, EOC8P39WX, KOCBP39H, KOCBP39WX, EOB7S31V, EOB7S31X, KOBCS31X, EOC9P31WX, KVBAS21WX, EOB8S39X, EOB8S39Z, KOBBS39X, EOB8S39H, EOB8S39WX, EOB8S39WZ, KOBBS39H, KOBBS39WX, EOB9S31WX, KOAAS31WX, EOA9S31CX, KOAAS31CX, KOAAS31WT

Akcia sa vzťahuje len na domáce spotrebiče dovezené do SR prostredníctvom spoločnosti Electrolux s.r.o. Spoločnosť Electrolux s.r.o. si vyhradzuje právo posúdenie pôvodu do akcie prihláseného produktu.

Distribúciu bonusu vykonáva usporiadateľ prostredníctvom agentúry le moni s.r.o., IČO: 261 29 833 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník predajnej akcie povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

5.Podmienky účasti v predajnej akcii

5.1. Zakúpenie jedného alebo viacerých z vyššie uvedených produktov, ktoré sú súčasťou tejto akcie, u vybraných predajcov, ktorých zoznam je po celú dobu akcie k dispozícii na stránkach https://www.electrolux.sk/prelepsizivot/ pri danej predajnej akcii.

5.2. Nákup či uzavretie zmluvy/objednávky sa uskutoční v období od 01. 05. 2023 00:00 hod. do
30. 06. 2023 23:59 hod.

5.3. Registrácia produktu do 14 dní od nákupu produktu alebo uzavretie zmluvy.

5.3.1. Registrácia účastníkov, ktorí majú k dispozícii doklad o zaplatení alebo faktúru vystavenú

30. 06. 2023 23:59 hod.:

5.3.1.1. Registrácia produktu či produktov do zákazníckeho účtu MyElectrolux do 14 dní od nákupu na stránke Registrácia Electrolux.

5.3.1.2.Účastník obdrží potvrdzovací e-mail o registrácii produktov vo svojom účte MyElectrolux s informáciou, že má k svojim produktom dostupné bonusy.

5.3.1.3.Účastník si vo svojom účte MyElectrolux v sekcii Moje bonusy zvolí bonus – CASHBACK a doplní sériové číslo produktu.

5.3.1.4.Účastník obdrží e-mail s potvrdením získaného bonusu a inštrukciami na registráciu nákupu a doplnenie informácií na externé webové stránky na zaslanie cashbacku.

5.3.1.5.Registráciu nákupu na externej stránke musí účastník realizovať najneskôr do 31. 7. 2023 23:59 hod.

Na uvedenej webovej adrese musí účastník doplniť nasledujúce údaje:

5.3.2. Registrácia účastníka so zmluvou uzavretou s kuchynských štúdiom

do 30. 06. 2023 23:59 hod.:

5.3.2.1.Účastník zaregistruje zmluvu do 14 dní od uzatvorenia na externej stránke https://cashback2.moj-electrolux.sk, kde uvedie nasledujúce údaje:

5.3.2.2. Účastník obdrží e-mail s potvrdením registrácie zmluvy a ďalšími informáciami a inštrukciami,

ako doložiť finálnu faktúru.

5.3.2.3. Najneskôr do 30. 11. 2023 musí účastník doložiť finálnu faktúru na získanie cashbacku.

5.4. Produkty musia byť objednané alebo zakúpené v čase konania akcie. V prípade, že účastník predajnej akcie zakúpený produkt vráti, stráca na príslušný bonus nárok.

5.5. Zľavové kódy presahujúce 10 % vydané na nákupy na stránke Electrolux.sk nie je možné kombinovať s touto predajnou akciou. Účastníci, ktorí uplatnili zľavu vyššiu ako 10 % na nákup spotrebičov zaradených do akcie na webovej stránke Electrolux.sk, strácajú nárok na bonus.

5.6. Nárok na bonus v rámci tejto akcie nemôže byť kombinovaný s inými zľavovými akciami, ktoré prebiehali pred začiatkom akcie Electrolux teda pred 01. 05. 2023 a kde došlo k vystaveniu faktúry či dodaniu produktu neskôr, tj. už v dobe konania tejto promo akcie.

5.7. Ponuka sa nevzťahuje na produkty, ktoré sú v čase akcie len na objednanie a budú dodané účastníkovi predajnej akcie až po skončení akcie.

5.8. Po overení registračných údajov pri registrácii produktu, doplnení údajov a doložení faktúry na externej stránke bude účastníkovi predajnej akcie najneskôr do 30 dní odoslaný príslušný bonus.

5.9. V prípade zadania nesprávneho e-mailu stráca účastník predajnej akcie na príslušný bonus nárok.

5.10. V prípade nedostačujúcich či chybných údajov bude účastník predajnej akcie kontaktovaný e-mailom a vyzvaný na doplnenie informácií. Usporiadateľ akcie si vymedzuje právo vyžiadať si ďalšie doklady. Spoločnosť Electrolux s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a ak nebude registrácia doplnená, nebude ani spracovaná. Ak podklady odosielateľ nedostane do 14 dní od vyzvania, bude registrácia zamietnutá. Účastník predajnej akcie zodpovedá za správnosť a úplnosť uvádzaných údajov.

5.11. Tým, že účastník predajnej akcie vykoná registráciu produktu, doplnenie informácií o nákupe a doplnenie čísla účtu, potvrdzuje porozumenie a súhlas s týmito pravidlami.

Do predajnej akcie nebudú najmä zaradené registrácie vykonané mimo času konania predajnej akcie či registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál účtenky - dokladu o zaplatení akčného výrobku na overenie nákupu (ďalej len „účtenka“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akčného výrobku spĺňajúce podmienky týchto pravidiel, t. j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na bonus. Účastník predajnej akcie súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru le moni s.r.o. prostredníctvom kontaktného formulára na webe https://www.electrolux.sk/prelepsizivot/

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník predajnej akcie súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára.

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajú v rozpore s pravidlami, nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude toto urobené písomne vo forme dodatku a zverejnené na https://www.electrolux.sk/prelepsizivot/. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie bonusu v predajnej akcii.